Tag - the nao là sập gụ

Thế nào được gọi là Sập Gụ và Sập Gụ có ý nghĩa gì ?

Định Nghĩa : Sập Gụ là tên gọi phổ biến của Sập gỗ nói chung nhưng thực ra Sập không bắt buộc phải làm từ gỗ Gụ. Sập được làm từ nhiều loại gỗ khác nhau như hương, mun, trắc, cẩm, gõ… Sập là một sản phẩm mang tính biểu tượng của miền Bắc. Như chúng ta đã biết trong thời phong kiến công nghệ, kỹ thuật khai thác gỗ còn thô sơ, lạc hậu nên việc có một món [...]

.
.
.
.